ஜிமெயிலில் மின்னஞ்சல்களை தேடும் வழிகள் | கற்போம்

ஜிமெயிலில் மின்னஞ்சல்களை தேடும் வழிகள்

குறிப்பிட்ட ஒரு மின்னஞ்சலை தேடுதல் என்பது எப்போதும் எளிதல்ல.  ஆனால் ஜிமெயில் பயனர்களுக்கு அது கடினமே இல்லை, ஏன் என்றால் உங்களுக்கு தேவையான மின்னஞ்சல்களை தேட அவ்வளவு வசதிகளை ஜிமெயில் தருகிறது. அவைகளை கீழே உள்ள டேபிளில் காணலாம். 

இங்கே கிளிக் செய்து இதை தரவிறக்கம் கூட செய்து கொள்ளலாம்

 தேடல் 
&
உதாரணம்
 விளக்கம்
from:

உதாரணம்: from:amy
குறிப்பிட்ட அனுப்புனரின் ஈமெயில்களை தேட
to:

உதாரணம்: to:david
குறிப்பிட்ட நபருக்கு அனுப்பிய ஈமெயில்களை தேட
subject:

உதாரணம்: subject:dinner
குறிப்பிட்ட வார்த்தை Subject – இல் இருந்தால் தேட
OR

உதாரணம்: from:amy OR from:david
குறிப்பிட்ட இருவரின் ஈமெயில்களை தேட. இதில் OR கட்டாயம் Capital Letter ஆக இருக்க வேண்டும்.
-
(hyphen)


உதாரணம்: dinner –movie

Dinner என்று உள்ளது வரும். MovieDinnerDinner, Movie இரண்டும் Subject இல் இருந்தால் வராது.
குறிப்பிட்ட வார்த்தை Subject – இல் இல்லாத ஈமெயில்களை தேட
label:

உதாரணம்: from:amy label:friends

உதாரணம்: from:david label:my-family
குறிப்பிட்ட Label – களில் மின்னஞ்சலை தேட
has:attachment

உதாரணம்: from:david has:attachment 
குறிப்பிட்ட நபர் அனுப்பிய attachment உள்ள ஈமெயில்களை தேட
filename:உதாரணம்: filename:physicshomework.txt

உதாரணம்: label:work filename:pdf
Aattachment – களை FileFile Name கொடுத்து தேட.
" "
(quotes)


உதாரணம்: "i'm feeling lucky"

உதாரணம்: subject:"dinner and a movie"
குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் உள்ள ஈமெயில்களை தேட
( )

உதாரணம்: from:amy (dinner OR movie)

உதாரணம்: subject:(dinner movie)
குறிப்பிட்ட நபரிடம் இருந்து, குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளுடன் வந்துள்ள ஈமெயில்களை தேட.
in:anywhere

உதாரணம்: in:anywhere movie 
குறிப்பிட்ட வார்த்தை உள்ள ஈமெயிலை Inbox, Draft, Sent, Spam, Trash என எங்கிருந்தாலும் தேட
in:inbox
in:trash
in:spam


உதாரணம்: in:trash from:amy
குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள ஈமெயிலை தேட.
is:important
label:important


உதாரணம்: is:important from:janet
குறிப்பிட்ட நபரிடம் வந்த மெயில்களில் important என்று குறிக்கப்பட்டதை தேட.
is:starred
is:unread
is:read


உதாரணம்: is:read is:starred from:David
Starred, Unread, Read ஈமெயில்களை தேட.
has:yellow-star
has:red-star
has:orange-star
has:green-star
has:blue-star
has:purple-star
has:red-bang
has:orange-guillemet
has:yellow-bang
has:green-check
has:blue-info
has:purple-question


உதாரணம்: has:purple-star from:David
குறிப்பிட்ட நிற ஸ்டார் உள்ள ஈமெயில்களை தேட.
cc:
bcc:


உதாரணம்: cc:david 
நமக்கு வந்த ஈமெயில் குறிப்பிட்ட நபருக்கும் Cc, Bcc செய்யப்பட்டு இருந்தால் அவற்றை தேட.
after:
before:
older:
newer:


உதாரணம்: after:2004/04/16 before:2004/04/18 
குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன், பின் வந்த ஈமெயில்களை மிகச் சரியாக தேட.
older_than
newer_than


உதாரணம்: newer_than:2d

Meaning: Finds messages sent within the last two days.
குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன், பின் வந்த ஈமெயில்களை தேட. எத்தனை நாட்கள், மாதம், வருடம் என்பதை இங்கே குறிப்பிடலாம்.

Day – d
Month – m
Year - Y
is:chat

உதாரணம்: is:chat monkey
குறிப்பிட்ட வார்த்தை உடைய ChatChat களை தேட.
circle:

உதாரணம்: circle:friends
குறிப்பிட்ட Google+ circle – இல் உள்ள நபர் அனுப்பிய ஈமெயில்களை தேட.Cirle Name கொடுத்து தேட வேண்டும்.
has:circle

உதாரணம்: has:circle 

Meaning: Any message that was sent by a person in any of your circles.
Google+ circle – இல் உள்ள நபர் அனுப்பிய ஈமெயில்களை தேட. அனைத்து Circle – களையும் தேடும்.
larger:
smaller:


உதாரணம்: larger:10M 
குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ள ஈமெயில்களை தேட.

- பிரபு கிருஷ்ணா

8 comments

பயனுள்ள தகவல் சகோ.!

Reply

உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி

Reply

மிக அருமையான பதிவு
வணக்கம் வளர்ந்து வரும் புதிய திரட்டி தினபதிவு
உங்கள் வரவை விரும்புகிறது
. அட்ராசக்க சிபி.செந்தில் சிறப்பு பேட்டி
http://www.dinapathivu.com/
தினபதிவு திரட்டி

Reply

இவ்ளோ இருக்கிறதா? ஒரு சிலவைகள் மட்டும் தெரிந்தது, அருமையான தகவல் தொகுப்புக்கு மிக்க நன்றி நண்பரே!.

Reply

சூப்பர் சூப்பர்...

Reply

விளக்கம் அருமை...

நன்றி...

Reply

நல்ல பயனுள்ள பதிவு !நன்று

Reply

அன்பின் பிரபு - தகவல் பகிர்வினிற்கு நன்றி - நல்வாழ்த்துகள் - நட்புடன் சீனா

Reply

Post a Comment