கற்போம் தொழில்நுட்ப இணைய இதழ் Karpom e-Magazine | கற்போம்

கற்போம் தொழில்நுட்ப இணைய இதழ் Karpom e-Magazine

கற்போம் இணையத்தில்  மாதாமாதம் வெளிவந்த  முதல் இலவச தமிழ் தொழில்நுட்ப இணைய இதழ் ஆகும். 2012ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 2014 ஏப்ரல் வரை இது வெளியிடப்பட்டது.


அனைத்து கற்போம் இதழ்களையும் தரவிறக்க


Post a Comment